Stalna inovacija, ideja iza koje stoji slogan- dela su važnija od reči.