Stupite u vezu sa korisničkim servisom kompanije SBC LED sa poverenjem u vezi bilo kakve potrebe – rezervacija hotela, zakazivanje vremena u vezi Vaše posete fabrici; budite uvereni da će SBC sve učiniti da zadovolji Vaše potrebe.

Posle-prodajne usluge SBC fabrike video zidova:

Sadržaj posle-prodajne usluge

1.Posle-prodajne usluge sadrže:
Garanciju od godinu dana za ceo sistem bez ljudskog faktora i vis majora. Garanciju na kvalitet i doživotnu servisnu garanciju i ovlašćeni servis koji će biti potpisan u skladu sa ugovorom za definisani period.
Tokom vremena garancije: problemi klijenata se mogu rešiti preko telefona, faksa, e-poštom sa dodatnom uslugom ažuriranja softvera.
Greške nastale pri dizajniranju, ugradnji, greške u kvalitetu ili pri radu aparata - održavanje ili zamena je besplatna. Vis major (poplave, požari, zemljotresi, ratovi, itd.) ili kvarovi prouzrokovani sa strane potrošača mogu biti rešeni sa dogovorom između dveju strana.
Doživotno održavanje sistema: posle isteka perioda garancije Vaši troškovi će biti samo hardver oprema.

2. Vreme odziva
Naš servisni inžinjer će ponuditi rešenja preko telefona, faksa, ili e-pošte u najkraćem roku, najduže do dva dana. Greške koje se ne mogu ispraviti preko telefona ili e-pošte će biti ispravljene koristeći naše najbolje znanje da skinemo teret sa leđa korisnika, pri tome molimo cenjene potrošače da pošalju sliku u vezi kvara i da detaljno opišu nastalu grešku da bismo mogli pomoći.

3. Usluge ažuriranja sistema
U periodu garancije, multimedijskih sistem kontrolera za ekran je besplatan. Ako klijent želi dodatne uređaje, proširenje sistema, ili proširenje upravljanja sistema samo dodatni troškovi će biti naplaćeni.
Nudimo Vam besplatne usluge treninga.
Cilj treninga je izučavanje kadra za operatere sistema koji će moći da reše najkomplikovanije probleme ali biće i u mogućnosti da reše jednostavna poteškoća.
Tri inženjera su odgovorna za obučavanje budućih kadrova.
Treninzi su održani u centru za obučavanje – oni uključuju: osnovno znanje rukovođenja kompjuterom, principi rada LED displeja, programiranje displeja, rukovođenje softverima kompjuterskih igrica i štetnih softvera.
Svakodnevno upravljanje i održavanje sistema prema sigurnosnim standardima koji se može postići samo posle uspešne simulacije rada sistema.