1. Vrednosti SBC kompanije su da se dobije vera potrošača jer posebnost stvara poverenje a izvrsnost traži poštovanje.

2. Kako gleda SBC na talente: oni su sposobni i visokokvalifikovani stručnjaci koji sami rešavaju nastale probleme.

3. Duh kulture SBC-a
Neprekidna inovacija: dela više govore od reči, to je naš duh kulture.

4. Upravljanje SBC-a
Poboljšati izvršnu sposobnost timskog rada. Najveća vrednost našeg poslovanja je odgovornost i efektivno upravljanje osoblja.

5. Ideje o proizvodima u SBC
Dijamantska klasa LED kvaliteta koja nas navodi da tragamo za savršenstvo.

6. Tehnički indeks SBC-a
Globalni vid na dešavanja, neprekidna, brza i efikasna inovacija.

7. Usluge SBC-a
Usluge stvaraju vrednost, jednostavnost, brzinu- to su naši ciljevi usluga.

8. Cilj SBC-a
Da stvaramo nove kadrove za proizvodnju LED displeja sa najvećom inovativnom snagom.

9. Misija SBC-a
Da naši klijenti koriste LED velike ekrane u funkciji televizora – Jednostavnost, stabilnost, i uverenje.

10. Vizija SBC-a
Sve više ljudi su upoznati sa našim vizijama i planovima u budućnosti.