SBC fabrika LED ekrana počela je implementirati globalnu poslovnu strategiju. SBC je osnovala istraživački centar u Silikonskoj Dolini u SAD-u i Wuhan, Kini. 30 % od sveukupnog broja zaposlenih (306) radi na istraživačkom polju. SBC proizvođač LED ekrana je obnovila svoju registraciju u aprilu 2006, i predala aplikaciju za više od 23 LED patenata do kraja 2007 godine  čineći ovu kompaniju vlasnikom najvećih broja patenata u LED industriji u Kini.
    SBC fabrika LED ekrana je otvorila 18 predstavništva kao i prodajnu i uslužnu mrežu širom sveta u 2008. Do sada, unutrašnji i vanjski ekrani su bili korišćeni u više od 50 zemalja širom sveta.
    SBC je osnovala prekomorski istraživački centar da zadovolji tamošnja tržišta LED reklamne table. U među vremenu tražimo lokalno osoblje, i obučavamo lokalno tehničko i poslovno osoblje. Više od 60% lokalnog rukovodstva ove kompanije se nalazila u SAD-u do novembra 2006.