SBC LED displej kompanija teži za odnos „pobeđujem-pobeđuješ”, traži agente i partnere širom sveta koji će razumeti zahteve potrošača kako bi proizveli najbolje vrednosti za njih. Kako biste postali agent SBC-a, dva uslova moraju biti ispunjena:

1.    Trebate posedovati odgovarajuće kanale za prodaju proizvoda.
2.    Imajte dovoljno odgovornosti za poslovanje.

SBC sarađuje sa trgovcima i agentima da bi razvila kanale prodaje i da bi ponudila profesionalne usluge svojim klijentima na području proizvodnje i isporuke LED displeja. SBC  ističe važnost inovacija i pokušava zadovoljiti potrebe svojih klijenata tako da one pružaju dugoročne vrednosti i sporazum.
Uz pomoć kvaliteta naših proizvoda i usluga postigli smo ugovor sa tri jake firme od 100 na oblasti prodaje. SBC je ušla na visoko tržište Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Proizvode SBC-a koriste i najrazvijene države kao što su Francuska, Danska, i Holandija. SBC LED displej je dobio kvalifikaciju CE. Više i više poštovanja i ovlaštenja dobijamo od naših dobavljača i klijenata zahvaljujući proizvodnji, upravljanju, kontroli kvaliteta, i distribuciji.